Qiang Chen   陈 强
Professor of Economics

School of Economics

Shandong University27 Shanda Nanlu

Jinan, Shandong Province, China, 250100本科教材
ABUIABACGAAglMbtuAUo0P-h8gYwyQU46wU

陈强(编著),《计量经济学及Stata应用》

高等教育出版社, 2015年7月, 349页

数据集: http://pan.baidu.com/s/1bBmoLS

课件: http://pan.baidu.com/s/1i5boGtB

勘误表: https://pan.baidu.com/s/1fN9orqGEhz-6EvQCXmXHvg (2018/6/6更新)

[京东] [亚马逊] [当当]


研究生与博士生教材
ABUIABAEGAAgjNftuAUo0J7j-AQwoAs4oAs

陈强(编著),《高级计量经济学及Stata应用》, 第2版

高等教育出版社, 2014年4月, 669页

数据集: https://pan.baidu.com/s/1bKYqqizhDdkh6EVylTC7zQ (提取码 4040)

课件: http://pan.baidu.com/s/1kV5CJ8z

勘误表: http://pan.baidu.com/s/1qXHxELQ (2016/12/21更新)

[京东] [亚马逊] [当当]